Viltmottak


Kjøp og videreforedling av vilt

Vi driver et godkjent viltmottak

Det betyr at vi kjøper vilt av god kvalitet og videreforedler dette og selger til våre kunder. Noen jegre ønsker også hjelp til partering og foredling, og kommer til oss med viltet. Så får de ferdig partert kjøtt og evt. ferdige kjøttprodukter med seg hjem.
Image

Jegervenn i Lundalen

Her er det noen bilder som Vidar Lillevik har tatt fra jakta som han og jaktlaget han leder driver i Lundalen.
Image
Image
Image

Artikkel i Haugeunds avis

Under ser du en artikkel i Haugesunds Avis, høsten 2011, om vårt viltmottak.
Image
Image